เกี่ยวกับ

โครงสร้าง บริษัท


  • ชื่อ บริษัท : N.S.J global(Thailand) Co.LTD
  • ซีอีโอ : JONGWON NA
  • ทำงานเนื้อหา ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
  • ก่อตั้งขึ้น : 2014 ปี 12 เดือน
  • การสนับสนุนวัสดุ92 Moo 15, Soi 21, Kingkaew Rd., Bangplee, Samutprakran, 10540