ยกเลิกคำสั่งซื้อคืนสินค้า

ยกเลิกการสั่งซื้อ


การยกเลิกการสั่งซื้อสามารถทำได้ในขั้นตอน 「สั่งซื้อสำเร็จ」 จนถึง 「ชำระเงินสำเร็จ」
※ ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หากอยู่ในขั้นตอน 「กำลังเตรียมส่ง」

คืนของ


บริษัทได้ทำการตรวจสอบสภาพก่อนทำการส่ง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสภาพเมื่อได้รับสินค้าแล้วเสมอ
*สินค้าที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างจะไม่สามารถคืนของได้

  • สินค้าที่เสียหายหรือเปรอะเปื้อนเนื่องจากลูกค้า
  • สินค้าที่ถูกซักแล้วด้วยลูกค้า
  • สินค้าที่ไม่มีป้ายสินค้าเนื่องจากลูกค้า
  • สินค้าที่ได้รับเกินระยะเวลา 7 วัน

* เราได้ทำการตรวจสอบและดูแลคุณภาพสินค้าอย่างเต็มที่แต่หากได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือสินค้าที่เสียหายขณะทำการส่ง ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรุณาติดต่อหน้าของฉันในโฮมเพจเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้าทันที แต่ไม่สามารถคืนเงินได้