นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว


บริษัท N.S.J global(Thailand) Co.LTD(ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัท) ให้บริการการซื้อขายออนไลน์ และจะพยายามเพื่อบริหารและรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการและทำการซื้อขายออนไลน์อย่างระมัดระวัง ตามรายละเอียดที่บรรยายด้านล่างต่อไปนี้.

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมาชิกและบริการโดยเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานบริการของบริษัทจะถือว่าเป็นการเห็นด้วยกับเนื้อหาที่ปรากฏด้านล่างดังต่อไปนี้.

1. การเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนตัว


▶ ข้อมูลที่เก็บ

ข้อมูลและเดต้าทั้งหมดที่ได้รับหลังจากการเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเมื่อลูกค้าทำการสั่งสินค้า

【 ข้อมูลลูกค้า 】

ID(e-mail), รหัสผ่าน, ข้อมูลคะแนนสะสม, ชื่อนามสกุล, อาชีพ, ประเภทของอาชีพ, ชื่อบริษัท, ชื่อแผนก, โฮมเพจ, อีเมล์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์(โทรศัพท์มือถือ,แฟกซ์) ที่อยู่ และอื่นๆ

【 ข้อมูลการสั่งซื้อ 】

วันที่สั่งซื้อ, สินค้า, จำนวนเงิน, จำนวน, ข้อมูลผู้สั่ง/ผู้รับ, ที่อยู่ที่จัดส่ง, ข้อมูลการสั่ง, ใบเสร็จ อื่นๆ

▶ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในสถานการณ์ที่เชื่อมต่อกันกับข้อมูลที่ทำให้สามารถแบ่งแยกลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าซื้อขายสินค้า
 • ของขวัญ หรืออื่นๆที่บริษัทหรือผู้ให้บริการเสนอให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดตามเช่น อีเมล์, แม็กกาซีนของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและได้รับคะแนนสะสมขณะใช้บริการของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคำพูดหรือข้อมูลที่เขียนด้วยวิธีอื่นๆนอกเหนือจากการคุยโทรศัพท์หรืออิเล็กทรอนิกส์อีเมล์เมื่อบริษัทหรือผู้ให้บริการจัดเกม แคมเปญ, กิจกรรม, การประเมินบริการหรืออื่นๆโดยการตั้งคำถาม
▶ ข้อมูลที่ได้รับอัตโนมัติเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่ IP, รุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้เมื่อลูกค้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากการเข้าสู่เว็บไซต์ที่บริษัทบริหารอยู่เช่น เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้, ระบบปฏิบัติการและประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมแอพลิเคชั่นอื่นๆที่จำเป็นในการใช้บริการของบริษัท, ข้อมูลวันที่, การทำสัญลักษณ์หรือค้นหาสินค้าในหน้าเพจที่เปิด(URL).

2. จุดประสงค์การใช้


กรณีที่ลูกค้าใช้บริการในฐานะสมาชิกบริษัท
 • การยืนยันตัวตนในฐานะสมาชิกบริษัทเมื่อลูกค้าล็อกอินหรือหลังจากล็อกอิน การชำระค่าสินค้า
 • การสั่งจอง สั่งซื้อ จัดสั่งของลูกค้าที่เสนอข้อมูลสมาชิกโดยอัตโนมัติและการตอบคำถามของลูกค้า, คำถามของบริษัทเกี่ยวกับลูกค้า, การให้บริการหลังการขาย, การทำงานที่จำเป็นอื่นๆเพื่อการซื้อขาย
อีเมล์แต่ละประเภทสำหรับลูกค้าเช่นการแจ้งบริการ
 • มาร์เก็ตติ้ง อีเมล์, ที่อยู่, โทรศัพท์และอื่นๆที่เกี่ยวกับการให้บริการเสนอข้อมูลเช่น แม็กกาซีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การใช้บริการของลูกค้า, พัฒนาบริการใหม่หรือพัฒนาบริการเดิม

3. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว.
บริษัทและบริการจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าร่วมกันภายในขอบเขตที่จำเป็นและจะไม่เสนอหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านอกเหนือจากบริษัท, บริการ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้.

 

▶ กรณีที่ยกเว้น
 • กรณีที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว
 • กรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เสนอข้อมูลโดยอ้างอิงจากกฎหมายอื่นๆ
 • กรณีที่จำเป็นในการคุ้มครองสิทธิ์ของบริษัท, บริการและอื่นๆเนื่องจากการกระทำของลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท

4. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


นโยบายพื้นฐาน

บริษัทและบริการยอมรับว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบด้านสังคมที่มีความสำคัญมาก และให้คำมั่นว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว.

นโยบายการกระทำ
 • บริษัทจะรวบรวม, ใช้, เสนอข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมและพยายามอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการทำลายข้อมูลส่วนตัว.
 • บริษัทจะดำเนินการตามมาตราการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างทุจริต, การสูญหาย, เสียหาย, แปลงปลอมและรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว.
 • บริษัทและบริการจะทำให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและประกาศลงในเว็บไซต์.